website

schluss – finito – klari

Negen jaar lang heb ik deze website durieux.eu in stand gehouden. Maar sinds 24 februari 2016 wordt de gebruikte software drupal 6 niet meer ondersteund. Dat maakt het nu praktisch onmogelijk om de site nog goed te laten draaien. Ik ga dus voortaan uitsluitend verder met rivieren & meren. Op die site kan je je aanmelden als je op de hoogte wil blijven van nieuwe bijdragen.

Misschien dat ik in de loop van de tijd nog enkele (langere) stukken, die mogelijk nog relevant zijn – al dan niet geredigeerd – overplaats naar rivieren & meren. On verra.

 

Pendant neuf ans j’ai tenu en vie ce site durieux.eu. Pourtant, depuis le 24 février 2016 il n’y a plus de support technique pour le logiciel employé drupal 6 – jusqu’au point où il est devenu pratiquement impossible d’encore bien faire fonctionner le site. Je me concentrerai donc désormais sur rivières & lacs. Sur ce site-là vous pouvez vous enregistrer si vous voulez être tenu.e.s au courant de nouvelles contributions.

Il se peut que je transfère encore quelques textes plus ou moins pertinents – rédigés ou non – vers ce rivières & lacs. We’ll see.

 

For almost nine years I have managed this website durieux.eu. Since February 2016 however the software drupal 6 is end of life. This has made it practically impossible to continue with this site. So from now on, I’ll concentrate my things on rivers & lakes. You can register on that site, if you want to be informed on new contributions.

I might in the course of time transfer some of the (longer) texts to rivers & lakes – edited or not, and supposing they still have some relevance. We zullen zien.

www

Zo is het begonnen : de allereerste webpagina, op 13 november 1990.

Internet bestond al een tijd, maar aan CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) in Genève creërden Tim Berners-Lee en Robert Cailliau een publiek systeem van hypertext op het net. Door het world wide web werd het mogelijk om met/in een browser de pagina’s te lezen die op websites toegankelijk zijn.

Dit is het originele logo, ontworpen door Robert Cailliau.

En hieronder de originele eerste pagina (oorspronkelijk http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, maar nu weer te bekijken op http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html). Het font was Times New Roman, maar mijn oude drupal-programma schijnt dat hier niet weer te geven.

 

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .

What's out there?

Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.

Help

on the browser you are using

Software Products

A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library )

Technical

Details of protocols, formats, program internals etc

Bibliography

Paper documentation on W3 and references.

People

A list of some people involved in the project.

History

A summary of the history of the project.

How can I help ?

If you would like to support the web..

Getting code

Getting the code by anonymous FTP , etc.

 

rivieren & meren - rivières & lacs - rivers & lakes

Onlangs startte ik om technische redenen een nieuwe website: rivieren & meren - rivières & lacs - rivers & lakes. Meer info daarover vind je hier en hier.

Deze website, durieux.eu, houd ik voor een deel van mijn publicatie-archief en voor (langere) stukken en essays rond zaken die verband houden met complexiteit, autonomie en controle.

https://rivieren-en-meren.online

Frontaal Naakt

 

Een mooi blog, Levantijnse berichten, van ene Johanna Nouri, waar ik al een tijd naar verwees op mijn pagina links, leek gestopt te zijn.

Maar afgelopen zondag was er toch een nieuw bericht: ¡No pasarán!. Het gaat over het stopzetten van een ander blog, dat ik onregelmatig las: Frontaal Naakt. Ik volg de discussies in de Nederlandse media niet meer zo, maar Frontaal Naakt bekeek ik wel regelmatig (net als Republiek Allochtonië overigens) om wat ideeën op te doen in de discussies over multiculti, integratie, kutmarokkaantjes, en dat soort verwar(ren)de onderwerpen.

Frontaal Naakt is niet meer, en Johanna Nouri schrijft daarover dit:

“Het appelleert aan strijdlust die ik nagenoeg verloren was. Het kan toch niet zo zijn dat we ons de mond laten snoeren door lieden die leven bij de persoonlijke aanval, bij vreemdelingenhaat en islamofobie? Bij lieden die er de meest obscure rassentheorieën op nahouden? Die mensen niet langer als mens, maar slechts als representant van een vermeende ideologie zien? Die de vrijheid van het individu, waarover Asscher het onlangs had, kennelijk niet zien weggelegd voor iedereen die anders denkt dan zij?

Er woedt een gure wind in de blogosfeer. De vraag is hoe we daar wat aan kunnen doen zonder het risico te lopen om vermalen te worden, zonder met persoonlijke aanvallen kapotgemaakt te worden.”

De afscheidstekst is onthutsend. Lees het hele artikel en betuig je steun aan Frontaal Naakt, zou ik willen suggereren.

 

En attendant ...

Mijn vorige website www.durieux.eu heeft eigenlijk nooit gefunctioneerd zoals ik het wilde.

Nu ben ik met een meer betrouwbare bouwer/ontwerper een nieuwe site aan het bouwen. Als alles goed gaat, zou vanaf begin volgend jaar (2011 reeds!) (een deel van) het oude materiaal weer zichtbaar moeten zijn. Vanaf dan ga ik volop nieuw spul plaatsen.

 

 

 

Syndicate content