recht en kritiek

Drieëntwintig jaargangen lang probeerde het juridische tijdschrift Recht en kritiek “een forum te zijn voor diegenen die theoretisch en opiniërend de ontwikkeling van een kritische rechtswetenschap in Nederland wilden bevorderen”.

Het was een mooi en interessant blad (in boekvorm), vier keer per jaar, samen zo’n vierhonderd bladzijden per jaargang, met rechtstheorie, -sociologie, -filosofie en empirische analyses.

In 1997 verscheen het laatste nummer. Uit het afscheid: “Al week de oorspronkelijke, marxistische grondstelling voor een ideologisch minder gekleurde houding, nog altijd staat voor ons dat een kritische rechtswetenschap zich vooral onderscheidt door het voortdurend vraagtekens plaatsen bij wat vanzelfsprekend is en dat het streven naar een rechtvaardiger samenleving de kern moet zijn van een kritische analyse van rechtsregels, premissen en beleid.”

 

'De metaforische kracht van Fort Europa'Recht en kritiek 23 (1997) 4, 301-313

‘Georganiseerde misdaad, mafia en binnenlandse veiligheid in Nederland’Recht en kritiek 22 (1996) 2, 117-147 (met Damián Zaitch)