Havenstaking Rotterdam 1982

'De havenstaking: de winst- en verliesrekening', De groene Amsterdammer, 9 juni 1982

Tijdens mijn studies werkte ik een tijd als havenarbeider, eerst als leerling-plaatslager in de scheepsherstelling, dan als gewoon dokwerker in de overslag. Tijdens de niet-erkende havenstaking van 1973 in Antwerpen (die zes weken duurde) werd ik finaal in elkaar getimmerd door de rijkswacht en vervolgd voor geweldpleging op mensen van de BOB (Bijzondere OpsporingsBrigade). Geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

De romantiek van de havenarbeid en van de klassenstrijd door de dokwerkers bleef sudderen.